Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

próba kopia

1. Forma prawna działalności
(proszę zaznaczyć odpowiednie pole)
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Spółka cywilna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna
Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna
Inna (jaka?)……………………………
2. Działalność którą prowadzi przedsiębiorstwo jest
( proszę zaznaczyć odpowiednie pole)
usługowa usługowo-produkcyjna produkcyjna
3. Proszę podać branżę przedsiębiorstwa
4. Proszę zaznaczyć cele na które zostały przeznaczone środki pożyczkowe pozyskane w ramach MRPO
Obrotowy - zakup materiałów, towarów i surowców do produkcji i usług oraz zakup towarów handlowych, bieżące koszty działalności firmy
Inwestycyjny- zakup, budowa, rozbudowa bądź modernizacja obiektów: produkcyjnych, handlowych i usługowych
Inwestycyjny- zakup: maszyn, urządzeń, wyposażenia, aparatury, ręcznych narzędzi pracy oraz środków transportu
Inwestycyjny - zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego części
Inwestycyjny - zakup wartości niematerialnych i prawnych
Inwestycyjny - zakup innych inwestycji wskazanych przez pożyczkobiorcę
5. Proszę podać wysokość otrzymanej pożyczki w okresie 2008-2015
6. Ile osób było zatrudnionych na umowę o pracę w roku kiedy przedsiębiorstwo otrzymało pożyczkę
(Proszę podać dokładny szacunek)
7. Ile osób obecnie Państwo zatrudniacie na umowę o pracę
8. Jaką wysokość obrotów osiągnęliście Państwo w roku przed otrzymaniem pożyczki
9. Jaką wysokość obrotów osiągnęliście Państwo na koniec 2014 roku
10. Proszę podać inne źródła z jakich przedsiębiorstwo finansowało inwestycje w okresie 2008-2015
dotacja kredyt
kapitał własny zysk
leasing Inne (jakie?)………………..


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .